หน้าแรกBreaking Newsคณะรัฐมนตรี จัดให้!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ให้กับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-เจ้าหน้าที่รัฐ

คณะรัฐมนตรี จัดให้!! อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ให้กับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-เจ้าหน้าที่รัฐ

Advertisements

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ทีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาการเพิ่มเงินเดือน หรือค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิดที่ผ่านมา

แต่โดยเบื้องต้นได้มีการเสนอให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2 ขั้นในอัตรา 15% หากใครได้ 3 ขั้นก็จะให้ปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ้มขึ้นตามขั้นบันได

Advertisements

อย่างไรก็ตามมีความกังวลกันว่าหากมีการปรับเพิ่มในอัตราดังกล่าวจะส่งผลต่อในระยะยาวต่อภาระรายจ่ายงบประมาณ จึงมีแนวคิดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดย ก่อนหน้านี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาและจัดทําข้อมูลเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ 3 แนวทาง ดังนี้  โดยเริ่มที่ แนวทางแรก การปรับเพิ่มค่าตอบแทนทุกตําแหน่ง ตําแหน่งละ 2,000 บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 6,993 ล้านบาทต่อปี เป็น 27,337 ล้านบาทต่อปี

Advertisements

ส่วนต่อเป็น แนวทางที่สอง ปรับเพิ่มทุก ตําแหน่ง ตําแหน่งละ 1,000 บาท งบประมาณ 30,834 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 10,490 ล้านบาทต่อปี
แนวทางที่สาม ปรับเพิ่มทุกตําแหน่ง ตําแหน่งละ 5,000 บาท งบประมาณ 37,828 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 17,484 ล้านบาทต่อปี

ล่าสุดที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยวิธีจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติม แทนการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

Must Read

error: Content is protected !!