หน้าแรกNews Updateพระมหาไพรวัลย์' โพสต์แรงฟาด!! ศรีสุวรรรณ “เรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้ เสียเวลาเรียนเพื่ออะไร” หลังศรีสุวรรรณ ระบุทรัพย์สินขณะเป็นสมณเพศ ต้องตกเป็นของวัด

พระมหาไพรวัลย์’ โพสต์แรงฟาด!! ศรีสุวรรรณ “เรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้ เสียเวลาเรียนเพื่ออะไร” หลังศรีสุวรรรณ ระบุทรัพย์สินขณะเป็นสมณเพศ ต้องตกเป็นของวัด

หลังจาก พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระลูกวัดสร้อยทอง ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลายโพสต์ สื่อในทำนองว่าเตรียมตัวลาสิกขา ทั้งขอบคุณพระศาสนา ขอบคุณญาติโยม ขอบคุณพระมหาสมปอง พร้อมกับคอมเมนต์ “หมดเวลาแล้ว ฉันคงต้องไป” และล่าสุดก็ยอมรับว่า จะสึก จริงๆ

Advertisements

โดยจากนั้น  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ทรัพย์สินของ พส.ที่ได้มาในขณะอยู่สมณเพศ ต้องตกเป็นของวัด เมื่อลาสิกขา เว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ ”

Advertisements

ล่าสุด วันที่ 1 ธันวาคม 2564  พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ข้อกฏหมายผ่านเฟซบุ๊กโต้ นายศรีสุวรรณ จรรยา ระบุ “ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ) มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”

Advertisements

พระมหาไพรวัลย์ พร้อมทิ้งท้าย “เรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้ เสียเวลาเรียนเพื่ออะไร”

Advertisements

Must Read

error: Content is protected !!