หน้าแรกFlash Newsกระทรวงการคลัง จ่อเก็บภาษีความเค็ม ราคาอาจจะขึ้น 1-2 บาท เชื่อไม่กระทบประชาชน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส อาหารกึ่งสำเร็จรูป โดนหมด

กระทรวงการคลัง จ่อเก็บภาษีความเค็ม ราคาอาจจะขึ้น 1-2 บาท เชื่อไม่กระทบประชาชน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส อาหารกึ่งสำเร็จรูป โดนหมด

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาแนวทางการจัดเก็บ ภาษีความเค็มตามปริมาณโซเดียม

Advertisements

โดยจะดำเนินการจัดเก็บภาษีในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยลดการบริโภคเกลือโซเดียม และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ลดผลิตสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูง เนื่องจากขณะนี้พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมสูงเฉลี่ย 3,600 มิลลิกรัมต่อวัน

ดังนั้น การใช้ภาษีสรรพสามิตเข้ามาช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหาร จะช่วยลดการบริโภคโซเดียมของประชาชนได้

Advertisements

เหมือนกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตความหวาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยในแต่ละวันลงให้น้อยกว่า 20% ต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 2,800 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน

นายอาคม ได้บอกว่า ภาษีจากความเค็มจะจัดเก็บทั้งจากอาหารสำเร็จรูป และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว รวมถึงเครื่องปรุงอาหารทั้งหมด เช่น ผงชูรส น้ำปลา เกลือ ผงปรุงรส เป็นต้น โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแล

Advertisements

ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ขณะที่ร้านอาหาร ภัตราคาร ก็ต้องมีองค์การอาหารและยา (อย.) เข้ามาช่วยดูคุณภาพ โดยจะใช้ระบบเดียวกับภาษีความหวานที่ต้องมีการวัดปริมาณที่ชัดเจน

ถ้าปรับขึ้นภาษีความเค็ม 50 สตางค์ ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 6 บาท เป็น 7 บาท ก็ถือว่าไม่มาก

Advertisements

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้เครื่องมือทางภาษีแล้ว จะต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลของมาตรการลดการบริโภคโซเดียมด้วยว่า เครื่องมือทางภาษีแล้วจะมีผลต่อการลดการบริโภคอย่างไร อัตราการป่วยจากโรคไตเรื้อรังจะลดลงหรือไม่

Must Read

error: Content is protected !!