หน้าแรกNews Updateพล.อ.ประวิตร ประชุมเครียด!! ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญ "ปัญหาผักตบชวา และ วัชพืชในแม่น้ำ"

พล.อ.ประวิตร ประชุมเครียด!! ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญ “ปัญหาผักตบชวา และ วัชพืชในแม่น้ำ”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านออนไลน์ จากห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Advertisements

โดยในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และประธานคณะกรรมการฯ ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำแหล่งน้ำต่างๆ เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ยั่งยืน

Advertisements

การประชุมวันนี้ ต้องการให้การดำเนินงานระดับจังหวัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น และติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2564 ทุกหน่วยงาน

 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำและแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ 5 หน่วยงานหลัก

Advertisements

ดังนี้ กรมโยธาฯ จัดเก็บผักตบชวา 848,878 ตัน กรมเจ้าท่าจัดเก็บ 329,542 ตัน กรมชลประทานจัดเก็บ 2,687,688 ตัน

กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ 344,874.48 ตัน และทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดเก็บได้ 302,854.27 ตัน รวมถึงสิ้นเดือน มิ.ย.2564 จัดเก็บรวม 4,513,836.75 ตัน สำหรับส่วนลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก 19 จังหวัด จัดเก็บถึงวันที่ 25 มิ.ย.2564 รวมทั้งสิ้น 511,912.65 ตัน ซึ่งจะเร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในส่วนที่เหลือโดยเร็วที่สุด.

Advertisements

Must Read

error: Content is protected !!