หน้าแรกNews Updateด่วน!! คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ "ไทยพร้อมก้าวกระโดด" ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ แล้ว รองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ "New Space Economy"

ด่วน!! คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ “ไทยพร้อมก้าวกระโดด” ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ แล้ว รองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ “New Space Economy”

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 13 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว

Advertisements

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ การดำเนินกิจกรรมอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับกฎกติกาสากล ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการลงทุนด้านกิจการอวกาศของประเทศด้วย

Advertisements

ขอบคุณภาพจาก นายกเป็นคนตลก

ด้านนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมและรองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ

Advertisements

หรือ New Space Economy สร้างมาตรฐานของกิจการอวกาศของไทย ตลอดจนดูเเลการประสานงานกับหน่วยงานอวกาศของต่างประเทศ ทำให้เกิดการลงทุน สร้างรายได้ และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ

 

Must Read

error: Content is protected !!