หน้าแรกFlash Newsคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบจัดหาไฟเซอร์ 20 ล้านโดส " ใช้เป็นวัคซีนหลัก เพื่อฉีดให้คนไทยฟรี "

คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบจัดหาไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ” ใช้เป็นวัคซีนหลัก เพื่อฉีดให้คนไทยฟรี “

วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ โดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามในสัญญา พร้อมรับข้อสังเกตจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)

Advertisements

เพื่อไปดำเนินการเจรจา และพูดคุยต่อเนื่องกับผู้ผลิตไฟเซอร์ ซึ่งในเบื้องต้นมีจำนวน 20 ล้านโดส

Advertisements

นอกจากนี้  “สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ถือเป็นวัคซีนทางเลือก ส่วนวัคซีนไฟเซอร์จะเป็นวัคซีนหลัก ที่หมายความว่ารัฐบาลจะจัดหามาให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะฉีดให้กับประชาชน ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาเป็นส่วนที่ประชาชนต้องชำระเงินกับภาคเอกชนในการฉีดวัคซีน”

Advertisements

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ครม.ได้เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และมอบหมายผู้อำนวยการ อภ. เป็นผู้ลงนามในสัญญา พร้อมกับรับข้อสังเกตจากสำนักงานอัยการสูงสุดไปดำเนินการให้เหมาะสมกับการเจรจาเช่นเดียวกัน

Must Read

error: Content is protected !!