หน้าแรกFlash Newsเตรียมปรับ 'โกดังสเตเดียม' เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคัสเตอร์การระบาดโควิดรอบใหม่ ที่ ชุมชนคลองเตย

เตรียมปรับ ‘โกดังสเตเดียม’ เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคัสเตอร์การระบาดโควิดรอบใหม่ ที่ ชุมชนคลองเตย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานที่โกดังสเตเดียม ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อวางแผนดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง และมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม หากมีความเหมาะสม หน่วยงานพร้อมดำเนินการดังนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ กทท.

พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตารางเมตร กว้าง 35 เมตร ยาว 120 เมตร

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม จะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล

ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดสะพานเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลสนามก่อนพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเร็ว และด่วนที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ประเด็นคัสเตอร์การระบาดโควิดรอบใหม่ ที่ ชุมชนคลองเตย

Must Read

error: Content is protected !!