หน้าแรกFlash Newsผู้นำฯบุรีรัมย์ ชิงลงมือก่อน หากใครมาจากพื้นที่สีแดง จะเข้าบุรีรัมย์ต้องกักตัว 14 วัน

ผู้นำฯบุรีรัมย์ ชิงลงมือก่อน หากใครมาจากพื้นที่สีแดง จะเข้าบุรีรัมย์ต้องกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 มีรายงานว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศสำคัญ ที่ บร 0032/ว 2326 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ภาครัฐ เอกชนต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Advertisements

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบแก้ไขประกาศกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดแยกเป็นสี สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ใหม่ ดังนี้

– สีแดง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม

– สีส้ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี

Advertisements

– สีเหลือง 10 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น

– สีเขียว 53 จังหวัด


นอกจากนี้ เพจ สสจ. บุรีรัมย์ ยังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว

Advertisements

(ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท) นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก และที่เดินทางมาจากจังหวัดอืนๆ ไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test

Must Read

error: Content is protected !!