หน้าแรกNews Updateทักษิณ ชินวัตร ฝากมอบเงินพร้อมสิ่งของ ให้ชุมชนคลองเตยไว้สู้โควิด รวม 700,000 บาท

ทักษิณ ชินวัตร ฝากมอบเงินพร้อมสิ่งของ ให้ชุมชนคลองเตยไว้สู้โควิด รวม 700,000 บาท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นาย พยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม ได้เป็นตัวแทนครอบครัวคุณ ทักษิณ – ยิงลักษณ์ ชินวัตร ได้เดิน

Advertisements

ทางมามอบเงินสนับสนุนและของใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจิตอาสาจากมูลนิธิดวงประทีป ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทางมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตร จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยการสนับสนุน

Advertisements

เงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และของใช้ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 700,000 บาทแก่มูลนิธิดวงประทีป

Advertisements

 โดยตอนนี้เขตคลองเตยจัดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในการระบาดของโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนคลองเตยให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี  พยุงศักดิ์ กล่าว

Must Read

error: Content is protected !!