Advertisement
Loading...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

Advertisements

ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน  2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤศภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอกจากนี้ จะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤศภาคม 2563 ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พ.ค. ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisements

ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม  2563 สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

อย่างใดก็ตาม เพื่อความต่อเนื่องของการออกสลาก ซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนไม่ให้หยุดลง ด้วยข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วย

Advertisements

คณะกรรมการจึงได้มอบให้สำนักงานฯ ไปดูว่า เพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด

Advertisements

โดยให้สำนักงาน ฯ ไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือนสองเดือนอย่างที่เราคาดการณ์ ก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับลอตเตอรี่ในงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่วางจำหน่ายไปแล้วนั้น สามารถเก็บไว้ตรวจรางวัลในการออกหวยครั้งต่อไปได้ นั่นคือ งวดวันที่ 2 พฤศภาคม 2563

Advertisements

Loading...
Advertisement
Loading...