Advertisement
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2562 ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้จัดการให้บรรลุภารกิจขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสมบูรณ์ภายในปี 2020 เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

จึงได้ช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ที่ยากจนจำนวนมากให้ย้ายจากพื้นที่เขตภูเขาและทะเลทรายอันห่างไกล เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณที่ราบและโอเอซิส เพื่อให้มีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้น เอื้อต่อการหาเลี้ยงชีพและการใช้ชีวิต

โดยบ้านแต่ละหลัง จะมีพื้นที่ให้ได้ เพาะปลูกผักกินกันเอง เพื่อจะได้ประหยัดเงิน

โดยในประเทศจีน ได้มีการคอรัปชั่นที่ต่ำลงมา เรียกได้ว่า นักการเมืองคนไหนคิดจะโกง หากถูกจับได้ก็ถูกประหารชีวิตทันที่ แถมยังโดนริบเงินทั้งหมดให้กับทางภาครัฐ เพื่อนำเงินที่คอรัปชั่นไปนั้นมาพัฒนาประเทศ  โดย นักการเมืองและผู้นำท้องถิ่น เลยไม่มีใครกล้าโกงบ้านเมือง เพราะกลัวถูกโทษประหารชีวิต แล้วโทษที่ประเทศจีนคือเข็มงวดมาก ไม่มี ลดโทษ หรือ เส้นสายใดๆทั้งสิ้น  ผิดก็คิดผิด

 

 

 

เมื่อช่วงสิ้นปี 2018 ประชากรที่ยากจนทั้งหมด 140,000 รายได้รับการย้ายที่อยู่อาศัย และอีก 21,000 รายจะได้รับการย้ายที่อยู่อาศัยภายในปี 2019 

โดยจีนได้ทำสารคดีที่วางแผนมาอย่างดีมาก  ก่อนย้ายคนออกจากที่กันดานมาอยู่ในเมืองที่บริหารจัดการง่ายขึ้น จะดูชาวบ้านถนัดงานแบบไหนแต่ดั่งเดิมพอย้ายออกมาจะมีอุสหกรรมรองรับพร้อม มีสถานที่ฝึกงานที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคย

Loading...
Advertisement
Loading...