Advertisement
Loading...

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย คงจะเริ่มอยู่เฉยไม่ได้แล้ว สถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยกัน ล่าสุด บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างนีเวีย และยูเซอริน

Advertisements

ประกาศขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ด้วยการผลิต แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ มาตรฐานทางการแพทย์กว่า 20,000 ลิตร เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

โดยในขณะนี้ได้เริ่มผลิตแอลกอฮอล์ 80% สำหรับล้างมือแล้วที่โรงงานในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่

Advertisements

โดยปกติจะเป็นโรงงานผลิตสินค้านีเวีย และยูเซอริน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบริจาคให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานที่ต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยแอลกอฮอล์ 80% สำหรับทำความสะอาดมือ ที่ทางบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผลิตอยู่ในขณะนี้จะไม่วางจำหน่ายทั่วไป แต่จะผลิตขึ้นสำหรับบริจาคให้โรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งในประเทศไทย

Advertisements

รวมถึงสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสอีกหลายแห่งหลังจากมีรายงานว่า สถานพยาบาลเหล่านี้ขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมืออย่างหนัก โดยแอลกอฮอล์ล้างมือเหล่านี้

Advertisements

ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดส่งผลิตภัณฑ์ จากบริษัท DHL ช่วยกระจายสินค้าให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ทางบริษัทยังแจกให้กับพนักงานออฟฟิศ และพนักงานขายหน้าร้านของทางผลิตภัณฑ์นีเวีย และยูเซอรินอีกกว่า 1,780 คนทั่วประเทศ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยิ่งขึ้น

Advertisements

Loading...
Advertisement
Loading...